Skolēns regulāri nepilda mājas darbus. 

Kā rīkoties vecākiem vai tuviniekiem?

Jautājums 1/20
attēls