Skolēns ierodas mājās pēc skolas un lūdz palīdzību latviešu valodas mājas darba izpildē.

Kāda būtu pareiza vecāka rīcība?

Jautājums 1/20
attēls