Daudziem vārdiem var būt vairākas nozīmes atkarībā no situācijas, kurā tas tiek pielietots. 

Kas ir triāde VIMALAS programmā?

Jautājums 1/20
attēls