Nedrīkst ķerties pie kāda projekta vai idejas realizācijas, neizvērtējot visas tā vājās un stiprās puses. Šim nolūkam var izmantot konkrētus kritērijus.

Kādus kritērijus var izmantot vērtējot kādu projektu, rīcību, ideju?

Jautājums 1/20
attēls