Konstruktīvas vides radīšana ir pirmais posms efektīvam lēmumu pieņemšanas procesam.

Ko saprot ar konstruktīvu vidi efektīvu lēmumu pieņemšanā?

Jautājums 1/20
attēls