Skolēns ir atkārtoti pārkāpis skolas uzvedības noteikumus un vecāki (vai tuvinieki) ir izsaukti uz skolu, lai apspriestu tālāko rīcību skolēna uzvedības uzlabošanā.

Kāda ir vēlamā vecāku rīcība?

Jautājums 1/20
attēls