Tev var būt vispārīga interese lasīt, bet var būt arī interese lasīt tikai specifiskos tekstus.

Kam ir ļoti nozīmīga loma, lai Tev būtu interese lasīt kādu tekstu?

Jautājums 1/20
attēls